เรียนต่อจีน

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ทีมอาจารย์ Aikon Chinese  เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำการศึกษาต่อ ประเทศจีนให้แก่นักเรียนจำนวนมากกว่า 200 คน และมีนักเรียนมากกว่า 100 คน ที่ได้รับทุนการศึกษาโดยผ่านการประสานงานของเรา

การศึกษาต่อยังประเทศจีน สามารถเข้ารับการศึกษาต่อได้จากหลากหลายช่องทาง ประกอบด้วย

การเข้าศึกษาโดยใช้ทุนส่วนตัว การขอรับทุนการศึกษาจากสถาบันขงจื่อ การขอรับทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีน ซึ่งประเภทการศึกษานั้นมีทั้งการเรียนคอร์สภาษาจีนระยะสั้น การศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท

โดยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ทีมอาจารย์ Aikon Chinese เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และประสานงานการศึกษาต่อประเทศจีนให้แก่นักเรียนไทยได้ไปศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนเป็นจำนวนมาก

http://elaztecoeast.com/depression ไว้วางใจให้ tinidazole buy online aus Aikon Chinese ivermectina comprar españa ช่วยคุณตัดสินใจเลือกแผนการเรียนที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด !!!